Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1 Taraflar ve Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme, Dadı Mutfakta telefon hattı üzerinden ve/veya Dadı
Mutfakta’ya ait www.dadimutfakta.com.tr internet adresinden elektronik ortamda gıda ürünleri satın alan,
www.dadimutfakta.com.tr internet sitesine erişerek, iş bu sözleşmenin üyelik işlemlerini, kimlik bilgilerini beyan ederek dolduran kişi (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile “
Esentepe Mah. Ecza Sk. 12/A Şişli/İstanbul adresinde bulunan DADI MUTFAK GIDA YİYECEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle DADI MUTFAKTA olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usul Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca TARAFLARIN hak ve yükümlülüklerini saptamaktadır.

ALICI, DADI MUTFAKTA’nın ünvan, isim, açık adres, telefon ve diğererişim bilgileri, satışa konu malın/ürünün (adedi ve satış fiyatı belirtilen yiyecek ve içecek ürününün) temel nitelikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satışa konu sözleşmenin süresi ve masrafları, cayma hakkının kullanılması ve nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde DADI MUTFAKTA tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerine beyan, kabul ve taahhüt eder. www.dadimutfakta.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


Madde 2 Sözleşmenin Tarihi ve Mücbir Nedenler

İş bu sözleşme ALICI’nın siparişlerini DADI MUTFAKTA telefon hattı üzerinden www.dadimutfakta.com.tr web sitesine kayıt yaptırarak gerçekleştirir. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin telefon hattı üzerinden veyahut www.dadimutfakta.com.tr
üzerinden sipariş verdiği tarihtir.

DADI MUTFAKTA, sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için DADI MUTFAKTA’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve DADI MUTFAKTA tarafından kredi kartina iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


Madde 3 Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ödeme
Şekli ve Planı

Teslimat
Adresi

Teslim
Edilecek Kişi

Fatura
Adresi

 

Ürün
Açıklaması

Adet

Peşin
Fiyatı

Vadeli
Fiyatı

Ara
Toplam (KDV Dahil)

Toplam
Tutar:

Harcanan
Puan:

Ödenecek
Tutar:  


Madde 4 Sözleşme Konusu Ödeme ve Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan malın/ürün açıklaması ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, teslimat ücreti iş bu sözleşmenin (3) no’lu maddesinde belirtildiği gibidir ve iş bu (3) no’lu maddede yer alan bilgiler ALICI tarafından doğru beyan edilmek ve eksiksiz olmak zorundadır. Tarafına fatura keşide edilecek kişi ile ALICI aynı kişi olmalıdır. ALICI, iş bu sözleşmenin (3) no’lu maddesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla tazmin etmeyi ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sipariş onayı ile birlikte, iş bu sözleşmeye konu ürün/mal DADI MUTFAKTA tarafından hemen hazırlanır ve kuryeler ile ALICI’nın siparişte belirttiği adrese teslim edilir. Teslimat süresi, yoğunluk, trafik gibi sebepler ve DADI MUTFAKTA’nın adresine mesafe ile değişebilmektedir. DADI MUTFAKTA, siparişleri en kısa sürede, teslim etmek için çalışır ancak istenmeyen durumlarda siparişlerde gecikme yaşanabilir.

DADI MUTFAKTA, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. DADI MUTFAKTA, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e – posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını dondurma ve/veya siparişi iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

DADI MUTFAKTA tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde ALICI, sipariş verdiği adreste bulunmaz ise siparişi kesinlike başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde ALICI kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 5 Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını, malın/ürün siparişin bedelinin ödemediği ve/veya banka kayıtlarında iptal edildiği hallerde malın/ürünün tesliminin DADI MUTFAKTA tarafından gerçekleşmeyeceği hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. ALICI, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

5.3. ALICI, www.dadimutfakta.com.tr internet sitesinde iş bu sözleşmeye konu malın/yiyecek ve içecek ürününün temel nitelikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkının kullanılması, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, DADI MUTFAKTA tarafından ALICI tüketici’ye verilmesi gereken adresi siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

5.4. ALICI, iş bu sözleşmeye konu malın/ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini DADI MUTFAKTA’ya ödenmemesi halinde, ALICI, ürün bedelini DADI MUTFAKTA’nın talebi üzerine derhal ödemek zorundadır.


Madde 6 DADI MUTFAKTA’nın Hak ve Yükümlülükleri

6.1. DADI MUTFAKTA’nın, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmlere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. DADI MUTFAKTA, sözleşme konusu malın/ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

6.3. DADI MUTFAKTA, ALICI’nın sipariş verdiği adreste ALICI’ya ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra malı/ürünü geri götürecek ve DADI MUTFAKTA bu ürünleri imha edecektir. ALICI, bu gibi durumlarda malı/ürünü almış kabul edileceğini, DADI MUTFAKTA’dan bundan ötürü hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. DADI MUTFAKTA, iş bu sözleşmeye konu mal/ürün siparişin bedelinin ödenmediği ve/veya banka kayıtlarında iptal edildiği hallerde malın/ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

6.5. DADI MUTFAKTA, iş bu sözleşmeye konu malın/ürünün tesliminin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu derhal ALICI’ya bildirir ve bildirim tarihinden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedenli ALICI’ya iade eder.


Madde 7 Ürün İptal ve İade Koşulları – Cayma Hakkı

ALICI, iş bu sözleşme kapsamında malı/ürünü sipariş ederken satın almış olup, malın/ürünün niteliği ve hijyen koşulları nedeniyle sipariş ettiği ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslimine kadar hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı redederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma Hakkının kullanılması ürün teslimatı yapılana kadarki sürede DADI MUTFAKTA’ya 0212 280 32 34 / 0212 280 32 35 no’lu telefonlardan sözlü olarak cayma bildiriminde bulunulması ve ürünün teslim alınmamış olması şarttır.

DADI MUTFAKTA, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bedelin iadesi ile ilgili süreç iş bu sözleşmenin (2) no’lu maddesinde belirtilen şekilde gerçekleşecektir.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın/ürünün değerinde azalma olması ve/veya iadenin imkansızlaşması hallerinde ALICI kusuru oranında DADI MUTFAKTA’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve tahhüt eder.


Madde 8 Gizlilik

İş bu sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra TARAFLAR, yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgiyi karşı tarafın yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere açıklayamaz.

Anılan bilgiler ancak yasaların zorunlu kılması halinde, açılan ve/veya açılacak olan soruşturma ve davalar nedeniyle ve de tarfların yasal haklarını korumak amacıyla ilgili makama sağlanabilir.

ALICI’nın ödeme yaparken işlemin yapıldığı bankaya ulaştırılmakta ve provizyon alınmakta kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde DADI MUTFAKTA tarafından kaydedilmemektedir.


Madde 9 Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların hallinde DADI MUTFAKTA’nın bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dahil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.


SATICI :
DADI MUTFAK GIDA YİYECEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Esentepe Mah. Ecza Sok. 12/A Şişli/İstanbul

ALICI :

TARİH :

SAAT :

Şimdilik kapalıyız.